Dr. Muhammad Tariq
    MBBS, PGD, MPH
    MTariq@chemonics.com
    MTariq@uw.edu